skip to Main Content

Catharijnehuis is nu Herstart-inloop

De inloop voor mensen die dakloos zijn of vragen hebben mbt dakloosheid zijn welkom op de Nieuwe Gracht 92. Op dit adres is het Catharijnehuis verder gegaan onder de naam Herstart-inloop, en als onderdeel van het Leger des Heils.

www.herstart-utrecht.nl

Openingstijden 10.00u-18.00u

Voor vragen mbt vrijwilligerswerk of stageplekken kunt u zich wenden tot

Anja.Hacquebord@legerdesheils.nl

Marlies.Graafland@legerdesheils.nl

Of bellen naar 030-2310293

Back To Top