Spreekuren

Vanuit het Catharijnehuis is er contact met verschillende (hulpverlenings)organisaties. Deze organisaties houden spreekuren in  het Catharijnehuis. Tijdens deze spreekuren hebben bezoekers de mogelijkheid om met hun vragen en zorgen in contact te komen met de hulpverlening. De volgende organisaties houden spreekuur in het Catharijnehuis:

Volksgezondheid (medische zorg):

Elke maandag, dinsdag en donderdag zijn er medewerkers van volksgezondheid aanwezig. Om 10.00u kunnen mensen zich aanmelden voor het spreekuur en vanaf 11.00u begint Volksgezondheid aan het spreekuur. Op donderdag is ook de huisarts aanwezig. Op de andere momenten alleen een verpleegkundige.

Ook is er maandelijks een pedicurespreekuur.

OGGZ (psychiatrische zorg):

Tweewekelijks houdt een medewerker van OGGZ spreekuur. altrecht-b%20rgb

Victas (verslavingszorg):

Elke woensdagochtend komen er twee medewerkers van Victas. Bezoekers kunnen zich hiervoor aanmelden aan de bar. victas

Maatschappelijk werk (SDU):

Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag is Maatschappelijk Werk aanwezig. Om 10.00u kunnen bezoekers zich aanmelden voor het spreekuur en vanaf 11.00u begint het spreekuur. sdu_maatschappelijk_werk

Outreach (maatschappelijke dienstverlening van de Tussenvoorziening):

Elke woensdag en vrijdagochtend komen er medewerkers van Outreach. Ze zijn beschikbaar voor vragen van bezoekers. tussenvoorziening

Barka (zorg voor Oost-Europeanen):

Meerdere malen per week zijn er medewerkers van Stichting Barka aanwezig. Ze zijn aanspreekbaar voor bezoekers uit Oost-Europa. barka