Maatschappelijk Werk

Het maatschappelijk werk binnen de SDU richt zich op cliënten die dak- of thuisloos zijn of dat in het verleden zijn geweest. De hulpverlening kenmerkt zich door de laagdrempelige manier van werken.

Spreekuur

Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 11.00 tot 12.00 houdt het maatschappelijk werk spreekuur in het Catharijnehuis. Mensen kunnen hier terecht met vragen over bijvoorbeeld financiën, administratie, huisvestiging, psychische problematiek en inkomen.

Briefadres

Voor mensen die gebruik maken van de nachtopvang en niet staan ingeschreven bij de Basis Registratie Personen, biedt het maatschappelijk werk de mogelijkheid om via de SDU voor een periode van in principe maximaal een half jaar een briefadres aan te vragen. Via het spreekuur kan men zich melden voor een aanvraag voor een briefadres. Twee keer per week; op dinsdag en vrijdag van 15.00 tot 16.30 kunnen cliënten langskomen om hun post te halen.

Inkomensbeheer

Voor een beperkt aantal cliënten biedt het maatschappelijk werk inkomensbeheer. Inkomsten en uitgaven lopen dan via het maatschappelijk werk. Twee keer per week kunnen cliënten langskomen voor de uitbetaling van het leefgeld.

Kortlopende trajecten

Het maatschappelijk werk biedt ondersteuning bij praktische regelzaken. De maatschappelijk werker kan iemand op weg helpen bij bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering, het regelen van onderdak, het aanvragen van een ziektekostenverzekering. Op het moment dat de cliënt de zaken zelf weer kan regelen laat de maatschappelijk werker het weer over aan de cliënt. Op het moment dat de cliënt toch weer hulp nodig heeft, kan hij of zij weer aan de bel trekken.

Trajectbegeleiding

Een aantal cliënten heeft over een langere periode ondersteuning nodig. Voor hen biedt het maatschappelijk werk trajectbegeleiding. Over een langere periode wordt er aandacht besteed aan bijvoorbeeld financiën, huisvesting, psychosociale problematiek en dagbesteding. Het aanbod wordt nauwkeurig afgestemd op de behoefte van de cliënt.