skip to Main Content

Stadsteam Herstel

Het Stadsteam Herstel helpt en ondersteunt daklozen in Utrecht. Zij gaan actief op zoek naar daklozen in Utrecht en helpen hen met de eerste opvang en het regelen van praktische zaken. Daklozen kunnen bij het team terecht voor hulp en advies over wonen, zorg, schulden en inkomen.
De maatschappelijk werkers van het Catharijnehuis zijn onderdeel van dit team.

Deelnemende partijen

Stadsteam Herstel is een stedelijk samenwerkingsverband van verschillende partijen.
Aan het team nemen deel: het Outreach team van de Tussenvoorziening, Veldwerk van Jellinek, OGGZ-team van Altrecht, Verkeerd Verbonden van het Leger des Heils, Maatschappelijk Werk van het Catharijnehuis, MEE, Stadsgeldbeheer, verpleegkundigen van Volksgezondheid en team Participatie van Werk en Inkomen.

Het team werkt samen met Back-up, een organisatie voor dak- en thuisloze jongeren, de buurtteams en Stichting GOUD. Stichting GOUD is een organisatie die opkomt voor de belangen van dak- en thuislozen (drugsgebruikers).

Spreekuur

Elke werkdag van 11.00 tot 12.00 houdt Stadsteam Herstel spreekuur in het Catharijnehuis.

Back To Top