skip to Main Content

Het Catharijnehuis is voor een deel afhankelijk van donaties en sponsoren. U kunt ons werk steunen door een gift op rekeningnummer NL59INGB0000410723 ten name van Stichting Dagopvang Utrecht.

 

Adres: Nieuwegracht 92
3512 LX Utrecht
Telefoon: 030 2310 293
Email: secretariaat@catharijnehuis.nl
Rekeningnummer: NL59INGB0000410723
BTW nummer: NL176169702B.01

Back To Top