skip to Main Content

A N B I gegevens per 01-01-2017

STICHTING DAGOPVANG UTRECHT

Fiscaal Nummer: 0089.56.789
KvK nummer: 41183574
Oprichtingsdatum: 26–04-1989

Contactgegevens:

Stichting Dagopvang Utrecht,
Catharijnesteeg 7,
3512 NZ Utrecht
tel: 030 – 2310293
tel directie en administratie: 030 – 2302151
e-mail: info@catharijnehuis.nl

Doelstelling:

 • Bieden van dagopvang voor dak- en thuisloze mensen
 • Opsporing en vindplaats
 • Toeleiding naar verbetering van levensomstandigheden
 • Maatschappelijk werk:
  • Kortdurende hulpverlening
  • Trajectbegeleiding
  • Inkomensbeheer
  • Briefadres

Bestuurssamenstelling:

Dhr. B.J. Lubbinge voorzitter
Dhr. S. van der Meer penningmeester
Dhr. G. van Spanje secretaris
Dhr. R.J. Sterk bestuurslid

Beloningsbeleid:

Bestuursleden: geen beloning, desgewenst vergoeding reiskosten Medewerkers in dienstverband: CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Statuten:  d.d. 26 – 04 – 1989 wijziging: d.d. 27 – 01 – 2016

Voornemen wijziging statuten:

Jaarverslag SDU 2016

 

Jaardocument 2017

Download en bekijk hier het Jaardocument van het Catharijnehuis over 2017.

Back To Top